Impuls de projectes

INNOVI compta amb una Comissió de projectes, formada per membres del clúster experts en projectes de R+D+i, que es reuneix cada mes per a valorar l’interès i viabilitat de propostes de projectes realitzades pels membres d’INNOVI.

Aquelles propostes que estiguin alineades amb les estratègies del clúster i que tinguin interès pel desenvolupament del sector, s’impulsen a través de la cerca de partners, la cerca d’expertesa científica-tècnica i la cerca de finançament pel desenvolupament del projecte.

Juntament amb els clústers alimentaris hem posat a l’abast dels nostres socis una plataforma on es presenten reptes i es cerquen possibles solucions per a l’impuls de projectes i accions.

Gestió de projectes

Una vegada iniciat un projecte en el marc del clúster, des d’INNOVI portem la coordinació del projecte, fem difusió del mateix i transferència de coneixement als socis i sector.

En el cas de que s’hagi rebut finançament públic, coordinem la preparació de documentació tècnica i administrativa necessària per a justificar el projecte davant de les Administracions.

Organització de Jornades Tècniques i workshops

Organitzem jornades tècniques de diferents temàtiques (viticultura, tecnologia, finançament R+D+i,…) que siguin d’interès per als socis. També organitzem activitats i workshops amb altres entitats i clústers catalans d’altres sectors. Aquestes reunions de treball tenen l’objectiu d’identificar oportunitats a reptes específics del sector vitivinícola i generar projectes per a desenvolupar solucions innovadores a aquests reptes.

Algunes d’aquestes activitats són exclusives pels socis. Per aquelles que són obertes a tot el sector, el soci gaudeix de condicions especials.

Capacitació

Organitzem cursos i jornades de formació i capacitació per al sector vitivinícola oberts a tothom, en els quals els socis gaudeixen de preus reduïts i condicions especials.

Un exemple és l’Escola de Poda. Per a més informació sobre la mateixa, consulteu el web www.academiadepoda.com

Càlcul de la petjada CO2 – Wine CO2

Aplicació creada per a calcular la Petjada de CO2 de les ampolles de vi i cava, així com la petjada de CO2 de l’organització vitivinícola.

Estudis de mercat i consumidor

Estudis sobre mercat i consumidor del sector vitivinícola, disponible en exclusiva pels socis d’Innovi.

Cartes de suport per a projectes

Donem suport a iniciatives i projectes innovadors que desenvolupin els nostres socis.

Avantatges pels socis d’INNOVI

Consulta els descomptes i avantatges exclusius per als socis d’INNOVI.

X