Impuls de projectes

INNOVI compta amb una Comissió de projectes, formada per membres del clúster experts en projectes de R+D+i, que es reuneix cada mes per a valorar l’interès i viabilitat de propostes de projectes realitzades pels membres d’INNOVI.

Aquelles propostes que estiguin alineades amb les estratègies del clúster i que tinguin interès pel desenvolupament del sector, s’impulsen a través de la cerca de partners, la cerca d’expertesa científica-tècnica i la cerca de finançament pel desenvolupament del projecte.

Gestió de projectes

Una vegada iniciat un projecte en el marc del clúster, des d’INNOVI portem la coordinació del projecte, fem difusió del mateix i transferència de coneixement als socis i sector.

En el cas de que s’hagi rebut finançament públic, coordinem la preparació de documentació tècnica i administrativa necessària per a justificar el projecte davant de les Administracions.

Organització de Jornades Tècniques i workshops

Organitzem jornades tècniques de diferents temàtiques (viticultura, tecnologia, finançament R+D+i,…) que siguin d’interès per als socis. També organitzem activitats i workshops amb altres entitats i clústers catalans d’altres sectors. Aquestes reunions de treball tenen l’objectiu d’identificar oportunitats a reptes específics del sector vitivinícola i generar projectes per a desenvolupar solucions innovadores a aquests reptes.

Algunes d’aquestes activitats són exclusives pels socis. Per aquelles que són obertes a tot el sector, el soci gaudeix de condicions especials.

Capacitació

Organitzem cursos i jornades de formació i capacitació per al sector vitivinícola oberts a tothom, en els quals els socis gaudeixen de preus reduïts i condicions especials.

Un exemple és l’Escola de Poda. Per a més informació sobre la mateixa, consulta la següent secció:

Càlcul de la petjada CO2 – Wine CO2

Aplicació creada per a calcular la Petjada de CO2 de les ampolles de vi i cava, així com la petjada de CO2 de l’organització vitivinícola.

Estudis de mercat i consumidor

Estudis sobre mercat i consumidor del sector vitivinícola, disponible en exclusiva pels socis d’Innovi.

Cartes de suport per a projectes

Donem suport a iniciatives i projectes innovadors que desenvolupin els nostres socis.

Avantatges pels socis d’INNOVI

Consulta els descomptes i avantatges exclusius per als socis d’INNOVI.

X