SISTEMIO

Sistema de Teledetecció de Míldiu i Oïdi

Ajut a la Cooperació per a la Innovació. Operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020

L’objectiu principal del projecte és reduir l’aplicació de productes fitosanitaris a la vinya amb l’ajuda de les noves tecnologies de teledetecció.

Hi ha 18 estacions de telemesura col·locades a diferents zones de Catalunya dotades de sensors de temperatura ambient, humitat ambient, pluviometria i humectació foliar.

S’espera una validació tècnica dels equipaments emprats, la validació dels models epidemiològics i dels models de plantes i productes fitosanitaris, el càlcul de l’estalvi en productes fitosanitaris i de la millora en la gestió de la vinya gràcies a la utilització del sistema Vite.net, i l’estudi de viabilitat econòmica del sistema proposat.

Notícies d’interès:

INTEREMPRESAS

ADV Sant Llorenç

Líder del projecte

ADV Sant Martí

Membre

Gramona

Gramona

Membre

Codorniu

Codorniu

Membre

INNOVI

INNOVI

Coordinador

INCAVI

INCAVI

Centre d'Expertesa

TAMIC

TAMIC

Consultoria tecnològica

HORTA

HORTA

Software

DARP

DARP

Cofinançament

FEADER

FEADER

Cofinançament

X