GOPHYTOVID

Optimització de l’ús de fitosanitaris en viticultura basant-se mapes de vigor

Sol·licitud d’ajuda per a l’execució de projectes d’innovació per grups operatius. Submesura 16.2 del PNDR 2014-2020 cofinançat pel FEADER

Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament i aplicació d’una eina eficient, manejable i senzilla per tractar les malalties fúngiques i plagues a la vinya, que permeti al viticultor disposar d’un sistema d’ajuda a la presa de decisions per a cada vinya d’acord a la seva estratègia de producció. Aquest sistema pot contribuir a millorar la gestió de malalties i plagues, reduint els costos de tractament de la vinya derivats de l’ús de productes fitosanitaris, en aplicar la dosi estrictament necessària en el moment oportú, amb el conseqüent benefici econòmic i mediambiental i increment de la seguretat alimentària del producte final. Per a això, i partint de tecnologies ja existents es pretén desenvolupar i validar un sistema universal compatible per a l’aplicació variable de fitosanitaris en vinya, basat en mapes de diferent vigor de vegetació, mitjançant:

  • L’aplicació de dosis variables ajustades a aquests mapes (dosi Zonal).
  • L’ocupació d’equips d’alta eficiència adaptats a l’arquitectura del cultiu.

Aquest objectiu persegueix finalment millorar l’eficàcia de les accions de control fitosanitari en la vinya, contenint les despeses associades a aquestes intervencions químiques i minimitzant els riscos, tan personals com ambientals.

SOCI

SOCI

Família Torres

SOCI

SOCI

Raventós Codorniu

SOCI

SOCI

Martín Codax

SOCI

SOCI

Viñas del Vero

SOCI

SOCI

Bodega Las Copas

SOCI

SOCI

FMC

SOCI

SOCI

UdL

SOCI

SOCI

UPC

SUBCONTRACTAT

SUBCONTRACTAT

PTV

SUBCONTRACTAT

SUBCONTRACTAT

INNOVI

SUBCONTRACTAT

SUBCONTRACTAT

IRTA

SUBCONTRACTAT

SUBCONTRACTAT

ADV Raïmat

SUBCONTRACTAT

SUBCONTRACTAT

FEDE

COL·LABORADOR

COL·LABORADOR

FEV

COL·LABORADOR

COL·LABORADOR

UPA

COL·LABORADOR

COL·LABORADOR

AEPLA

X