L’Acadèmia de Poda d’INNOVI neix de la necessitat que es troben les empreses vitivinícoles associades al clúster de tenir el personal amb la formació necessària per a podar els ceps, degut a que la poda té un alt impacte en la vida dels ceps i en la seva productivitat.

vinyes-15

INNOVI ofereix diferents tipus de Cursos de Poda. El curs de Bones Pràctiques, el qual està destinat a persones sense cap tipus d’experiència en el món de la poda; el Grau 1, que està destinat als treballadors; el Grau 2, destinat a caps de colla i encarregats de la viticultura; i el Grau 3, està destinat a formar formadors en poda.

Els alumnes que aprovin el curs tindran una acreditació oficial segellada per INNOVI en forma de carnet. Aquests carnets certifiquen els coneixements de la Poda de Respecte, els quals cada vegada estan més sol·licitats en les empreses vitivinícoles.

Grau 1

El Grau 1, és un curs de 8 hores, està destinat a aquells treballadors que volen perfeccionar la seva tècnica i entendre, amb més profunditat, les reaccions en el temps del cep a les accions dels podadors.

Objectius

 • Parlar de l’equilibri de les plantes i saber perquè podem un cep
 • Aprendre nocions bàsiques aplicables a qualsevol tipus de poda
 • Conèixer diferents tipus de poda de la vinya
 • Aprendre les bases de la poda hivernal de vinya i introduir la poda en verd de primavera
 • Veure com es poden recuperar cultius que han estat danyats

Destinataris

 • Destinats a tots als treballadors que participen en la poda
 • Persones relacionades amb el sector agrari, en especial operaris i productors agrícoles
 • Persones que vulguin millorar en la poda

Teòrica ⇒ 2 hores

 • Cicle de la vinya
 • Tipus de poda
 • Prevenció de Riscos Laborals

Pràctica ⇒ 5 hores

 • Poda en grup
 • Tècniques de poda

Examen teòric i pràctic ⇒ 1 hora

Horaris

 • De 8 del matí a 3 de la tarda.

Grau 2

Aquest grau és específic per a gent que té certa experiència en el món de la poda. Està orientat a caps de colla i encarregats. El Grau 2 té una durada de 20 hores.

Objectius

 • Parlar de l’equilibri de les plantes i saber perquè podem un cep
 • Aprendre conceptes avançats de la poda hivernal i de la poda en verd de primavera
 • Conèixer diferents tipus de poda de la vinya
 • Decidir perquè es poda en base al tipus de productivitat que volem donar a la vinya
 • Veure com es poden recuperar cultius que han estat danyats
 • Introducció a les tècniques de la Poda de Respecte

Destinataris

 • Destinats a treballadors que participen en la poda i que ja disposen d’experiència
 • Persones relacionades amb el sector agrari, en especial operaris i productors agrícoles amb experiència a la poda de la vinya

Teòrica ⇒ 5 hores

 • Òrgans de la vinya
 • Cicle vegetatiu i reproductiu
 • Conceptes per a la poda
 • Tècniques, sistemes i eines de poda

Pràctica ⇒ 14 hores

 • Poda en grup
 • Poda individual
 • Tècniques de poda (goyot, cordon royat, vas)

Examen teòric i pràctic ⇒ 1 hora

Horaris

 • Divendres: 15h – 20h
 • Dissabte: 8h – 15h
 • Diumenge: 8h – 15h

Formulari d’inscripcions per als cursos de Grau 1 i de Grau 2

INNOVI facilitarà la documentació necessària per què les empreses facin la tramitació a la bonificació de la Fundació Tripartita i es puguin bonificar el curs dels seus treballadors.

Cursos hivern 2019-2020

Grau 1

Dates

25/01/2020

15/02/2020

Grau 2

Dates

22-23-24/11/2019

13-14-15/12/2019

17-18-19/01/2020

7-8-9/02/2020

Grau 1

Preus

Socis INNOVI: 115,00€

No socis INNOVI: 155,00 €

Els preus porten l’IVA inclòs.

Grau 2

Preus

Socis INNOVI: 285,00 €

No socis INNOVI: 375,00 €

Els preus porten l’IVA inclòs.

Si ets una empresa i vols fer cursos específics per als teus treballadors, posa’t en contacte amb Mònica Monera a oficina@innovi.cat

X