Economia Circular dels Taps de Suro

Implantació d’un sistema de retorn dels taps de suro en el marc de l’Economia Circular

Ajuts per a l’Execució de projectes de foment de l’Economia Circular de l’Agència de Residus de Catalunya.

El repte que es planteja amb aquest projecte és el de fer una aposta de treball conjunt entre els diferents actors de la cadena de valor de sector de vi i el cava per desenvolupar un projecte innovador, pilot i demostratiu, que serveixi per analitzar i valorar les possibilitats d’implantació d’un sistema de retorn dels taps de suro per a la seva posterior valorització.

El projecte sorgeix de la Resolució TES/1275/2016, de 13 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular. L’objecte de la convocatòria són actuacions d’estudis de prevenció i noves tecnologies per al tractament de residus lligades a l’economia circular, i projectes d’implementació en el mercat de productes i serveis que accelerin l’economia circular i que promoguin una prevenció de residus.

LAVOLA 1981

LAVOLA 1981

ICSuro

ICSuro

INNOVI

INNOVI

ARC

ARC

X