CORCHACTIVO

Viabilitat de l’aplicació dels subproductes de la indústria surera vitivinícola com a substrats actius en cobertes vegetals

Ajut del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme pel recolzament a les Agrupacions Empresarials Innovadores.

Aquest projecte pretén estudiar la idoneïtat d’una coberta verda fabricada amb subproductes del suro generats durant la fabricació dels taps de suro i/o en el procés de vinificació.

L’activitat que es planteja en aquest projecte, consisteix en la demostració de l’ús del suro com a substrat i/o suport de cobertes verdes. En el cas de les cobertes verdes, igual que en el cas dels aiguamolls, el suro es pot aplicar com a substrat i permetre la descontaminació de les aigües residuals dels edificis, així com millorar la seva eficiència energètica gràcies a les propietats aïllants del material.

L’objectiu principal de l’activitat demostrativa és la transferència del coneixement obtingut en el disseny del sistema descrit cap als potencials beneficiaris del sector agroalimentari per a que la difusió i conseqüent aplicació els permeti:

  • Millorar l’eficiència de la gestió de l’aigua d’instal·lacions agroalimentàries (principalment cellers) a través de l’aplicació d’una coberta verda.
  • Millorar l’eficiència energètica d’instal·lacions agroalimentàries a través de l’aplicació d’un coberta vegetal.
  • Millorar el rendiment econòmic i ambiental del sector forestal surer, mitjançant l’aprofitament de subproducte de la mateixa indústria agroalimentària.
Espelt

Espelt

Membre

Borrell

Borrell

Membre

ICSURO

ICSURO

Membre

EURECAT

EURECAT

Membre

INNOVI

INNOVI

Coordinador

MINCOTUR

MINCOTUR

Cofinançament

AEI

AEI

Cofinançament

FONS FEDER

FONS FEDER

Cofinançament

X