APPERVITI

App per a l’agilització de la gestió del personal de camp vitivinícola

Ajut del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme pel recolzament a les Agrupacions Empresarials Innovadores.

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una app per a la gestió de personal en finques agrícoles, amb especial atenció a l’agilitació del procés en la identificació dels treballadors que desenvolupen la seva activitat al camp, assegurant el màxim rigor en l’esmentada identificació.

El problema que soluciona el servei és facilitar als responsables tècnics i els caps de colla la identificació de cada un dels operaris contractats per a la realització de les tasques específiques de camp.

Aquests operaris solen esser contractats massivament per a la realització de determinades tasques agrícoles -per la poda o per la verema- i els encarregats de colla han de poder:

  1. Verificar en temps real que l’operari present en el camp correspon efectivament a l’operari contractat
  2. Registrar ràpidament la localització, tasques i el temps de dedicació de cada operari
  3. Reportar i extreure la informació registrada en formats compatibles en diferents plataformes
Juvé & Camps

Juvé & Camps

Membre

Adecco

Adecco

Membre

Efoodprint

Efoodprint

Membre

Eurecat

Eurecat

Membre

INNOVI

INNOVI

Coordinador

MINCOTUR

MINCOTUR

Cofinançament

AEI

AEI

Cofinançament

FONS FEDER

FONS FEDER

Cofinançament

X