En aquesta pàgina trobaràs els projectes en els quals INNOVI coordina o participa de manera activa.

Plataforma de Co-creació i Innovació

Plataforma col·laborativa per a reptes de la innovació dels clústers alimentaris.

L’objectiu d’aquest projecte és crear una plataforma online on tots els socis dels diferents clústers alimentaris tindran accés a una xarxa d’empreses i centres tecnològics que podran donar solucions als reptes individuals i sectorials.

GOPHYTOVID

Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament i l’aplicació d’una eina eficient, maniobrable i senzilla per a tractar les malalties fúngiques i plagues en les vinyes, que permeti al viticultor disposar d’un sistema d’ajuda a la presa de decisions per a cada vinya d’acord amb la seva estratègia de producció.

APPERVITI

APP per a l’agilització de la gestió del personal de camp vitivinícola.

Bodegues Intel·ligents 4.0

Desenvolupament d’una eina software de monitorització amb capacitat d’actuació i assistència a l’usuari a la presa de decisions en la gestió energètica i de procés.

CORCHACTIVO

Viabilitat de l’aplicació dels subproductes de la indústria surera vitivinícola com a sustrats actius en cobertes vegetals.

MEJOR4VITI

Estudi d’oportunitats de millora del procés productiu a través de la indústria 4.0 en el sector vitivinícola.

GOLDEN BUBBLES

Estudi de viabilitat per al desenvolupament d’etiquetes amb adhesiu removible i maquinària de neteja en línea per a la millora del procés d’embotellat de vi.

CAVA-NoFML

Projecte Pilot de Minimització de la fermentació malolàctica no volguda als vins escumosos.

OPTIVINYA

Projecte Pilot d’Optimització del control de maduració i quantitat de la collita de la vinya.

WETWINE

Innovacions en l’aplicació a celler d’aiguamolls contruïts.

Estudi de les tendències i les oportunitats de digitalització del sector alimentari

El projecte neix de l’oportunitat existent entre el clústers alimentaris per saber com afecta la digitalització del procés de decisió, compra, entrega de producte, etc. en el consumidor B2C i quina és la situació e-commerce de l’alimentació a nivell local i internacional en el consumidor B2C.

Els participants del projecte són INNOVI, Clúster Gourmet, AINS (Clúster de Nutrició i Salut), Clúster Foodservice i el Clúster del Packaging.

Estudi de l’evolució i traçabilitat de taps de suro amb tecnologia QR/NFC

Avaluació del comportament de diferents tipus de taps de suro respecte a diferents variables que condicionen l’evolució dels vins tranquils, així com la introducció de tecnologia de comunicació sense fils QR i NFC en la seva traçabilitat.

ECOLLEVAT

Producció de llevats ecològics per a vins i escumosos, que permetin la diferenciació de cada celler.

Bodegues Sostenibles 4.0

Anàlisi de la viabilitat de la implementació d’energies renovables en els cellers.

DRAC: Digitalització, Robòtica, Automatització en Clústers

L’objectiu del projecte DRAC és millorar la competitivitat de les empreses dels clústers Food N’Nutrition Cluster, INNOVI i FoodService a través del desenvolupament d’un pla de transformació que permeti la digitalització del seu ADN.

Els participants del projecte són INNOVI, Food N’Nutrition Cluster i Clúster FoodService.

Projecte interclúster per a la millora de la gestió de l’aigua en el sector vitivinícola

Projecte cooperatiu entre el clúster del sector vitivinícola de Catalunya, INNOVI, i el clúster del sector de l’aigua de Catalunya, CWP, per tal de promoure la competitivitat de les entitats associades.

Càlcul de la Petjada Hídrica

Eina informàtica pel càlcul de la petjada hídrica dels cellers.

Economia Circular dels Taps de Suro

Implantació d’un sistema de retorn dels taps de suro en el marc de l’economia circular.

SISTEMIO

Reducció de l’aplicació de productes fitosanitaris a la vinya amb l’ajuda d’estacions meteorològiques connectades a través d’un Software que analitza els moments òptims per l’aplicació dels productes fitosanitaris.

LIFE Ecorkwaste

Reutilització del subproducte del suro per a la filtració d’aigües residuals dels cellers i per a generar gas a través d’una planta de gasificació.

Càlcul de la Petjada de CO2 de l’ampolla i de l’organització

Eina informàtica pel càlcul de la petjada de CO2 de l’ampolla i de l’organització.

LIFE Vinyes x Calor

Aprofitament de les vergues i les restes de poda de la vinya per convertir-lo en combustible per diferents calderes de biomassa i crear energía calorífica.

LIFE Clinomics

El projecte Life Clinomics proposa posar en marxa nous processos d’inversió d’entitats públiques, especialment municipis, així com empreses privades de determinats sectors representatius, per disminuir la seva vulnerabilitat, anticipar-se als impactes climàtics i augmentar la seva resiliència, la qual cosa pot millorar-ne la competitivitat i augmentar l’ocupació.

VISCA – Meteosim

VISCA proporcionarà un Sistema Climàtic (CS) i un Sistema de Suport a la Decisió (DSS) per a dissenyar estratègies d’adaptació al canvi climàtic per al sector vinícola a mig i llarg termini. L’eina integrarà les especificacions climàtiques, agrícoles i dels usuaris finals, i serà validada amb demostracions reals amb la participació d’usuaris finals (companyies vinícoles) d’Espanya, Itàlia i Protugal.

INNOVI forma part de l’Advisory Board.

INTERREG Europe CircE

El projecte Interreg Europe “European regions toward circular economy (CircE) 2017-2021″ (PGI02398) té com a principal repte detectar les oportunitats i les barreres d’implantar polítiques d’economia verda i circular en sectors econòmics líders identificats en les Estratègies regionals d’especialització intel·ligent.

X