Projecte interclúster per a la millora de la gestió de l’aigua en el sector vitivinícola

El projecte està finançat per ACCIÓ, a través de la convocatòria d’ajuts a Iniciatives de Reforç a la Competitivitat.

Es proposa realitzar un projecte cooperatiu entre el clúster del sector vitivinícola de Catalunya, INNOVI, i el clúster del sector de l’aigua de Catalunya, CWP, per tal de promoure la competitivitat de les entitats associades a ambdós clústers, mitjançant la identificació i avaluació de les oportunitats de millora i innovació vinculades a la gestió de l’aigua a Catalunya.

La finalitat del projecte se centra en:

  • Promoure una plataforma de cooperació entre el CWP i INNOVI.
  • Avaluació i estudi dels reptes clau de la gestió de l’aigua al sector vitivinícola a partir de la creació de grups de treball temàtics.
  • Identificació de bones pràctiques de la gestió de l’aigua realitzades en el sector vitivinícola català i de les oportunitats d’optimització existents, en base a la identificació de les solucions innovadores per a la gestió de l’aigua.
  • Desenvolupar una guia de bones pràctiques de la gestió de l’aigua en el sector vitivinícola.
  • Identificar i preparar propostes de projectes innovadors per a l’optimització de la gestió de l’aigua al sector vitivinícola.

Per a assolir aquestes finalitats, el projecte implicarà la realització de les següents fases:

  • Fase 1: Creació i organització de la plataforma de cooperació entre el clúster INNOVI i el clúster CWP.
  • Fase 2: Realització de diagnòstics individuals a empreses del sector vitivinícola.
  • Fase 3. Proposta i organització dels grups de treball temàtics.
  • Fase 4. Identificació i redacció de propostes de projectes d’innovació.
  • Fase 5. Redacció i edició de la Guia de Bones pràctiques de la gestió de l’Aigua del sector vitivinícola.
INNOVI

INNOVI

Soci

CWP

CWP

Soci

ACCIÓ

ACCIÓ

Soci

X