La Xarxa dels Clústers Catalans compareixen al Parlament

El passat 2 de maig, una representació de clusters.cat va comparèixer al Parlament de Catalunya davant de la Comissió d’Empresa i Coneixement, per tal de presentar davant dels grups parlamentaris la feina que duen a terme els clústers a Catalunya, l’evolució dels clústers i l’impacte d’aquests en la millora de la competitivitat de les empreses i entitats que en formen part.

Els clústers managers, Àlex Brossa del clúster del Packaging, Francesc Ribera, del Clúster de l’energia, i Clara Santamaria d’INNOVI, van comparèixer en representació de la Xarxa dels Clústers Catalans acompanyats dels clúster manager del clúster de fotònica, SECpHO, del clúster Digital, el clúster de l’Aigua i el clúster de Materials avançats.

La compareixença va comptar amb una exposició del treball fet fins ara a Catalunya en impuls de polítiques de clústers, els quals representen a més de 2.300 empreses, majoritàriament pimes, amb una facturació de més de 74.000 M €, aprox. el 29% del PIB català, i més de 300.000 treballadors.

Les empreses associades a clústers representen el 29% del PIB català.

Es va exposar el tipus d’actuacions i iniciatives que els clústers porten a terme i una comparativa de polítiques i programes de suport a clústers portades a terme per altres regions i països.

Finalment, va haver-hi un torn d’intervencions i preguntes dels diputats, en el qual va quedar patent l’aposta de tots els grups parlamentaris per l’impuls dels clústers i les entitats clúster com a instrument eficaç de millora de la competitivitat de les empreses i de suport al canvi de model productiu.

Compartir noticia

About the Author : Mònica Monera


0 comentaris

Enviar un comentari

Tu dirección de e-mail no será publicada.

.

També et pot interessar…

X