Jornada Interclúster amb el Clúster Digital de Catalunya

El darrer dia 13 de desembre va tenir lloc a Barcelona un Cross Sector TIC promogut pel Clúster Digital de Catalunya, entitat que engloba més de 50 empreses TIC, centres tecnològics i universitats i que persegueix millorar la competitivitat de les empreses TIC catalanes.

Amb aquest objectiu es va organitzar unes reunions intersectorials amb el sector industrial agroalimentari en aquell tram de la cadena de valor que engloba fabricants de maquinària (béns d’equip), empreses transformadores de producte, logística, serveis de consultoria, enginyeria de detall i, finalment, distribució majorista i/o detallista.

Val a dir que, el sector agroalimentari representa el primer sector català en volum de negoci, (18.353M€, Idescat 2013). Per això ha esdevingut un sector amb una gran capacitat tractora sobre el conjunt de l’economia catalana.

En definitiva, el sector agroalimentari català es troba en un procés de transformació que afecta la relació de les seves empreses amb les activitats relacionades amb la innovació. Tot i que s’ha avançat molt en aquest camp, un dels reptes actuals de les empreses de la branca agroalimentària continua essent incorporar la innovació entre les seves estratègies competitives.

L’objectiu final d’aquestes reunions és la identificació i generació de projectes innovadors i en col·laboració entre el sector de la demanda representat en aquest cas per empreses agroalimentàries i el sector de l’oferta -representat per les empreses del Clúster Digital- i això a partir dels reptes tecnològics que s’hi identificaran. Per a això, els temes que es van estructurar a la trobada ho van ser a partir dels següents conceptes:

 1. desenvolupament i millora dels processos industrials.
 2. millora de la gestió a partir de la incorporació o millora de tecnologies de la informació i comunicació.
 3. reducció de despeses a partir de la innovació en el procés productiu.
 4. adaptació a les demandes dels consumidors.

Els treballs s’estructuraran en 3 sessions que segueixen els següents objectius:
1a sessió: Posada en comú de les necessitats del sector de la demanda (agroalimentari)
2a sessió: Interna entre les empreses del sector de l’oferta per la recerca de solucions (TIC)
3a sessió: Presentació de conclusions a partir de la retrobada del sector de la demanda i de l’oferta.

Després de la primera reunió les necessitats i reptes que s’hi ha evidenciat en una primera ronda han sigut:

 • Millora dels problemes d’espai a magatzem degut a l’excés de nombre de referències que ha portat un mercat amb productes cada cop més personalitzats pels clients
 • Necessitats de traçabilitat
 • Logística de la darrera milla a centres urbans com a repte tecnològic i millora de la gestió de la càrrega i descàrrega
 • Gran volum de dades que no s’aprofita en la seva totalitat ni el valor de la informació que es podria obtenir (Gestió del Big Data)
 • Digitalització i transferència d’informació, que pugui ser accessible des de qualsevol punt de la cadena per poder compartir la informació
 • Anticipar-se a problemes o mancances a través de la monitoratge d’indicadors
 • Flexibilització; empresa adaptable a la demanda i personalitzable. IoT
 • Com arribar millor al client final. Possibilitat de treballar amb etiquetes intel·ligents
 • Ús de la intel·ligència artificial per diferenciar-se i obrir un plus als seus distribuïdors
 • Introducció dels temes de mobilitat (tablets, tpvs, etc..) i després introduir IoT (recollida de dades de forma automàtica)
Compartir noticia

About the Author : Mònica Monera


0 comentaris

Enviar un comentari

Tu dirección de e-mail no será publicada.

.

També et pot interessar…

X