GOLDEN BUBBLES

Estudi de viabilitat per al desenvolupament d’etiquetes amb adhesiu removible i maquinària de neteja en línia per a la millora del procés d’embotellament del vi

Ajut del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme pel recolzament a les Agrupacions Empresarials Innovadores.

L’estudi de viabilitat tindrà dos vessants, per una banda, desenvolupar un adhesiu adequat per a facilitar la separació de les etiquetes, sense alterar les propietats que percep el consumidor en l’etiqueta, un element identificatiu clau per als productes vitivinícola. Per altra banda, es dissenyarà un nou sistema de maquinària per a facilitar la separació en línia de les ampolles que presentin defectes.

Així doncs, en un procés tecnològic d’indústria 4.0, es pretén detectar amb un sistema d’escànner fotogràfic, les imperfeccions de l’ampolla en la línia, per a ser derivades per a la separació de l’etiqueta i la càpsula, i reincorporada en el circuit. Aquest fet reduirà les minves productives, gràcies a l’optimització de la producció.

El projecte es durà a terme amb la implicació d’un fabricant de maquinària (Construcciones Mecánicas Forns), un elaborador de cava (Codorniu), un impresor d’etiquetes (Gráficas Varias) un fabricant d’adhesiu (Lubrizol), un fabricant de paper (Lecta-Torraspapel) i la implicació de les dues AEIs representatives en ambdós àmbits, com és l’AEI Packaging Cluster i INNOVI.

L’objectiu principal d’aquest projecte és reduir significativament les ampolles malmeses per errors d’etiquetatge en la línia de producció.

Clúster Packaging

Clúster Packaging

Membre

Codorniu

Codorniu

Membre

CM Forns

CM Forns

Membre

Gráficas Varias

Gráficas Varias

Membre

INNOVI

INNOVI

Coordinador

MINECO

MINECO

Cofinançament

AEI

AEI

Cofinançament

FONS FEDER

FONS FEDER

Cofinançament

Lubrizol

Lubrizol

Col·laborador

Lecta Torraspapel

Lecta Torraspapel

Col·laborador

X