Empelts

Les recents i nombroses problemàtiques sorgides en plantacions joves preocupen al sector. Els alts percentatges de mortalitat i la poca durada del cicle vital d’una planta es veuen a la gran majoria de les últimes plantacions. Aquest problema es pot atribuir a diferents factors, però el principal causant del problema és la qualitat del material vegetal.

L’empelt Omega, que va sorgir per la necessitat del sector de mecanitzar una feina ancestral com és l’empelt, degut a la gran demanda de material vegetal, ha causat i segueix causant grans problemes de quallat. La callogènesi es produeix la majoria de vegades de manera irregular i amb molt poca quantitat de fusta viva; la gran quantitat de necrosi que ja apareix als ceps de 2 anys afavoreixen també el creixement de fongs com el llampat o l’esca, fet que els propis viveristes no poden evitar aquesta propagació per les favorables condicions d’humitat que hi ha en els processos de fabricació d’aquest material.

El problema ja és greu, ja que l’empelt en camp cada cop és més minoritari i hi ha menys personal format en realitzar aquesta tipologia de feina. Hi ha empreses de servei especialitzades que ofereixen aquestes pràctiques, però, sovint, les seves tarifes són molt elevades.

Una altre de les problemàtiques causants d’aquest problema són les tècniques de poda tradicional, que van relacionades amb la creació de necrosi i conseqüentment amb l’aparició de malalties de fusta.

És per aquest motiu que des de l’Escola de Poda d’INNOVI hem vist la necessitat de realitzar un curs d’Empelt per a formar i recuperar aquestes tècniques. Considerem que amb els empelts i els reempelts es poden solucionar aquests problemes de mort prematura i de mal estat del material vegetal.

El curs constarà de 15 hores, dividides en 3 dies diferents per contemplar la realització dels diferents empelts i la supervisió de que es realitzen de manera correcta.

Aquest any, degut a l’èxit de l’any passat, es farà dos cursos.

Dates

23/24 d’abril de 2020

8h – 15h

 • 3 hores de teoria
  • Fisiologia i diferents tipologies d’empelts (escudet, anglès, T i pua).
 • 4 hores de pràctica
  • Empelt de Pua i Anglès sobre peus bords.

28/29 de maig de 2020

8h – 13h

 • 5 hores de pràctica
  • Empelt de T i d’Escudet en peus bords i de reempelt

9/10 de juliol de 2020

9h – 12h

 • 3 hores de pràctica
  • Comprovació d’empelts realitzats
  • Debat i conclusions

Preus

 • Socis d’INNOVI 285€
 • Socis d’una ADV associada a INNOVI 340€
 • No socis 375€

*Consulteu les ADV’s associades a INNOVI aquí

X