2.5 Clàusula de consentiment formulari Web –NEWSLETTER-

 

Textos Legals Versió 1   06-2016
Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

1-  [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la  “Agencia Española de Protección de Datos”, amb el Codi d’inscripció  [2161940254], del que és responsable  L’ASSOCIACIÓ AEI INNOVI, [d’ara endavant INNOVI], amb  domicili social a: Plaça Àgora, 1 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, NIF G65041345, E-mail info@innovi.cat, amb la finalitat de donar-se d’alta en el newsletter, per enviar-li el nostre butlletí periòdic sobre informació de les nostres activitats i serveis que siguin del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça pd@innovi.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“, o bé en la opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

INNOVI es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Plaça Àgora, 1 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, o a través de correu electrònic a pd@innovi.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és INNOVI propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet innovi.cat es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.

X