Clàusula de consentiment formulari Web – ENVIA UN COMENTARI –

Textos Legals Versió 1   06-2016
Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

1-  [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la  “Agencia Española de Protección de Datos”, amb el Codi d’inscripció  [XXXXXXXXXX], del que és responsable  L’ASSOCIACIÓ AEI INNOVI, [d’ara endavant INNOVI], amb  domicili social a: Plaça Àgora, 1 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, NIF G65041345, E-mail info@innovi.cat, amb la finalitat d’atendre les seves consultes, permetre que els seus comentaris (que són exclusivament seus i no d’INNOVI) siguin publicats en el Blog, tenint en compte que INNOVI, es reserva el dret de moderar i/o eliminar els comentaris que siguin inapropiats, o bé que el seu redactat inclogui insults i/o comentaris fora de lloc).

INNOVI es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Plaça Àgora, 1 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, o a través de correu electrònic a pd@innovi.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és INNOVI propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet innovi.cat es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.

X