CAVA-NoFML

Projecte Pilot de Minimització de la fermentació malolàctica no volguda als vins escumosos

Ajut a la Cooperació per a la Innovació. Operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

El projecte té per objectiu evitar l’aparició de la fermentació malolàctica (FML) no desitjada en vins escumosos i provar possibles prevencions per minimitzar la seva aparició.

Per aconseguir aquest objectiu, es porta a terme aquesta prova pilot que pretén obtenir com a resultat un nou procediment no existent fins el moment que eviti el desenvolupament de la FML no volguda als vins escumosos.

El projecte s’emmarca clarament en 2 dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a la mesura de cooperació per a la innovació, principalment en el 3A:

2A: Millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar la reestructuració i modernització de les mateixes, particularment amb l’objectiu d’incrementar la seva participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació.

3A: Millorar la competitivitat dels productes primaris integrant-los millor a la cadena agroalimentària a través de règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promoció en mercats locals i en circuits de distribuciócurts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions professionals.

Les accions que es duran a terme en el projecte són:

  • Selecció de mostres d’ampolles de cava de diferents lots on aparegui el problema de realització de la FML no volguda i d’ampolles control de lots on no hi hagi el problema.
  • Realització de probes analítiques i microbiològiques d’aquestes mostres per realitzar seguiment de l’evolució i determinar causes. S’efectuaran els anàlisis de paràmetres enològics bàsics i sobretot s’estudiaran les poblacions de bacteris làctics, s’aïllaran i identificaran.
  • Comparació estadística de tots els resultats analítics amb els microbiològics.
  • Determinació de les possibles relacions de causa-efecte.
  • Prova pilot sobre un nou mètode i procediment per minimitzar el problema.
  • Definició del nou procediment.

Com a principal resultat previst, s’espera obtenir un nou procediment que permeti eliminar o minimitzar el risc de que hi hagi una FML no volguda a les ampolles de vi escumós. Aplicant aquest nou procediment, s’espera que hi hagi un augment de la productivitat de les empreses del sector del vi i el cava, tant a nivell nacional com internacional.

Perelada

Perelada

Líder

Vallformosa

Vallformosa

Membre

Codorníu

Codorníu

Membre

URV

URV

Centre d'Expertesa

INNOVI

INNOVI

Coordinador

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Cofinançament

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural

Cofinançament

X