El primer aiguamoll pilot d’Ecorkwaste ja està construït

En els últims mesos tots els socis involucrats en el projecte Ecorkwaste hem estat treballant dur focalitzats en la construcció de l’aiguamoll pilot a les instal·lacions de Codorníu que just ha finalitzat.

L’aiguamoll es compon de dos contenidors. D’una banda, el contenidor estàndard s’utilitza com una sala de control. En el seu interior es troben els tancs de bombament i emmagatzematge amb les bombes, vàlvules, sensors i tot el sistema de distribució, així com els elements d’automatització i control. Estan confinats per protegir-los de les condicions climàtiques.

D’altra banda, el contenidor obert s’utilitza com a contenidor per als elements de l’aiguamoll pilot:

a) Impermeabilització
Hem instal·lat una barrera impermeable per confinar el sistema evitant la fugida d’aigües residuals fora del contenidor.

b) Estructures d’entrada i sortida
Les aigües residuals del tanc de sedimentació de dues càmeres es bomben al tanc d’entrada on el flux es distribueix a través de tubs perforats instal·lats en el filtre de l’aiguamoll.

La recollida d’efluents es realitza a través de tubs de drenatge perforats instal·lats en el fons de l’aiguamoll; aquests estan connectats a una canonada de recol·lecció que descarrega l’efluent de la llera al dipòsit.

El sistema de drenatge és airejat per tubs verticals que s’estenen sobre la paret del contenidor. També s’utilitzen piezòmetres per recollir les mostres de suro durant el funcionament de l’aiguamoll.

La bomba del dipòsit recull l’aigua tractada i l’envia al tanc de sortida, on pot ser recirculada o descarregada. Dins d’un tub perforat, el sensor de nivell d’aigua permet controlar el nivell d’aigua dins l’aiguamoll i un sensor de temperatura permet conèixer la temperatura de l’aigua.

c) Flux d’aire induït
L’aiguamoll té un sistema per induir oxigen al flux d’aigües residuals. L’oxigen s’utilitza per a la descomposició de la matèria orgànica que millora el rendiment del tractament. En aquest cas, la zona humida serà airejada en cada cicle de tractament.

d) Medi granular
En el medi granular es produeixen diversos processos com: retenció i sedimentació de matèria en suspensió, degradació de matèria orgànica, transformació i assimilació de nutrients i la inactivació de microorganismes patògens. El medi filtrant és una capa de 1,0m de granulats de suro de 7 mm que s’ha distribuït dins del contenidor.

e) Vegetació
La vegetació que s’utilitza en les zones humides és PhragmytesAustralis. Esperem plantar la vegetació en les pròximes setmanes.

f) Sistema d’energia solar
El sistema d’energia solar proporciona l’energia necessària a l’aiguamoll pilot. Les cèl·lules solars s’han fixat a la paret del contenidor i els altres elements estan dins de la sala de control.

L’automatització i operació de tot el sistema pot ser controlada des d’un lloc web on tots els paràmetres operacionals es poden ajustar a les necessitats del projecte. Aquest sistema també ens permet disposar d’informació en temps real i d’estadístiques relacionades amb el funcionament de l’aiguamoll pilot.

Recollirem mostres d’aigua durant els pròxims mesos per poder determinar l’eficiència del tractament de la qualitat de l’aigua al final del projecte.

Per a més informació no et perdis el vídeo del projecte.

Compartir noticia

About the Author : Mònica Monera


0 comentaris

Enviar un comentari

Tu dirección de e-mail no será publicada.

.

També et pot interessar…

X